Krypgrundsisolering

Vill ni ha hjälp med krypgrunden? Ring oss på Avfuktningsteknik.

Tel: 08-5181 6666

Isolera krypgrunden - första steget till ett friskt hus.

Att isolera krypgrunden kan det första steget att säkra krypgrunden eller en del av ett större ingrepp för att få grunden att må bra. Om det inte luktar konstigt och fuktnivåerna ligger inom rimliga gränser kan det vara en bra början att isolera grunden och att sedan hålla koll på hur det ser ut, tex 2 gånger per sommar.

Om det har börjat lukta samt att fuktnivåerna kommit över gränsvärdena så behövs det vanligtvis mer kraftfulla åtgärder, man kan vara tvungen att suga ut jord, singla av marken, spruta på Natriumhypoklorit (saneringsmedel), riva gamla blindbotten samt bygga ny, installera avfuktare (obs avfuktaren måste klara av att jobba i kallare miljöer). Nedan syns tre sorters krypgrundsisolering som man använder på marken i grunden.

Krypgrundsisolering /Aeroreflex minskar lukter i huset
Om det finns deponerade lukter i marken i krypgrunden (tex geosmin bakterier, kemikalier, spild diesel etc) minskar Aeroreflexduken uppstigning av emissionerna mot boytan. När man dessutom sätter in en krypgrundsavfuktare minskar även fuktlukterna.

Sänk förbrukningen på din krypgrundsavfuktare
Att isolera krypgrunden är en mycket att åtgärd för att få ner driftkostnaden för avfuktaren, en dåligt isolerad och plastad grund kan få avfuktaren att dra upp till 5-7000 kwh per år, enligt kundmätningar samt statistik från installations företag ligger förbrukningen på en krypgrundsavfuktare på mindre än hälften jämfört med om man lagt åldersbeständig plast i grunden. Det vill säga att ni får tillbaka investeringen på ett par år.

Isolera krypgrunden och släng tofflorna
Krypgrundsisoleringen höjer temperaturen i grunden med ca 6-13 grader beroende på markens beskaffenhet (berg, jord , om solen kommer åt grundmurarna mm) samt om det finns en krypgrundsavfuktare installerad. Kunder upplever att deras krypgrund blir så pass mycket varmare att dom kan sluta ha tofflor på sig inomhus på vintern, kalla golv är mycket vanligt i hus med krypgrund.

Täta och isolera vindsluckan
Idag är det ofta problem i hus med värme och fuktläckage från boytan upp till kallvinden, det bästa sättet att lösa det på är att montera in ”vindslucketätaren” se bild 1 nedan. Efter installationen stoppas fukten effektivt samt att värme uppstigningen reduceras, effektivare än så blir det inte.

Vi på Avfuktningsteknik hjälper er att få ett friskt hus, kontakta oss här.

Krypgrundsisolering
Krypgrundsisolering
Krypgrundsisolering

Varför isolera krypgrunden

Att isolera krypgrunden minskar temperaturskillnaden på sommaren mellan inkommande luft (via kattgluggarna) och marken, normalt är det betydligt kallare i krypgrunden än utomhus under årets varma period. Sedan har vi markavdunstningen som avger i fukt i grunden. Man kan använda åldersbeständig plast för att hålla tillbaka markfukten, på sommaren kan man ibland se stora vattendroppar under plasten och hade man inte haft plasten där hade den gått upp i blindbotten och fuktat på den. Genom att ha en bra isolerad krypgrund kan man även sänka energiförbrukningen avsevärt på avfuktningsanläggningen.

 

Krypgrundsisolering
Krypgrundsisolering
Krypgrundsisolering

Hur isolerar man krypgrunden?

Det finns som alltid många olika sätt att isolera en krypgrund på, här följer några vedertagna exempel.

Vanlig åldersbeständig plast håller tillbaka markfukten samt skapar en liten isolerande funktion.

Reflekterade markduk / krypgrundsisolering samma funktion som åldersbeständig plast dvs håller tillbaka markavdunstningen samt reflekterar tillbaks strålningsvärmen och höjer därmed temperaturen i krypgrunden. Ganska enkel att lägga men tar lite tid med för klistrade kanter. Vi har lagt/monterat mer än 30 000 kvadratmeter duk i krypgrunder på marken samt på yttre grundmurar samt i tak innan gipsning.

Krypgrundsisolering mark, 10mm tjock (ser ut som ett liggunderlag) den är diffusionstät och bromsar även markradon. Kan vara lite "bökig" att lägga om underlaget är ojämnt, man kan behöva markankare, butylenmassa, åldersbeständig tejp mm för att få det tätt.

Cellplast skivor på marken 50-100 mm måste kombineras med åldersbeständig plast för att få riktigt tätt mot markavdunstningen. När man lägger skivorna bör skarvarna förskjutas.

Vad säger experterna?

Ur ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola kan man läsa följande:

Ett av de användningsområden där strålningsisoleringen fungerar på ett bra sätt är att den konventionella fuktspärren byts ut mot strålningsisolering. Strålningsisoleringen uppfyller två funktioner, den släpper inte igenom fukt samtidigt som den isolerar. Den reflekterande isoleringen passar bra som komplement till vanlig mineralull i ytterväggar. Strålningsisoleringen monteras på insidan av ytterväggen som en indragen ångspärr. Mellan strålningsisoleringen och gipsen bildas en icke ventilerad luftspalt där elinstallationer kan monteras. Det visar sig att strålningsisolering som är monterad på insidan av installationsluftspalten blir motsvarande en luftspalt fylld med mineralull.Hjälp med krypgrundsisolering, klicka här för kontaktuppgifter